ΕΛΛΗ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ - Βάκχες - Με αφετηρία το έργο του Ευριπίδη
Δεν υπάρχουν ενεργές εκδηλώσεις