Καρυοθραύστης του Ε.Τ.Α Χόφμαν
Δεν υπάρχουν ενεργές εκδηλώσεις