ΠΟΡΤΡΕΤΟ ΚΡΕΜΑΣΜΕΝΟΥ ΚΟΡΙΤΣΙΟΥ
Δεν υπάρχουν ενεργές εκδηλώσεις