Κοινή Ησυχία , Νάουσα
Δεν υπάρχουν ενεργές εκδηλώσεις