Ο Παπουτσωμένος Γάτος - (Θεσσαλονίκη)
Δεν υπάρχουν ενεργές εκδηλώσεις