«Οιδίπους Τύραννος» του Σοφοκλή
Δεν υπάρχουν ενεργές εκδηλώσεις