Σφήκες ,Ελεύθερη διασκευή της Λένας Κιτσοπούλου βασισμένη στο έργο του Αριστοφάνη
Δεν υπάρχουν ενεργές εκδηλώσεις