Κι από Σμύρνη… Σαλονίκη
Δεν υπάρχουν ενεργές εκδηλώσεις