Δωρεάν οικογενειακό πρόγραμμα ΧΟΠΑ Ήρωες 112
Δεν υπάρχουν ενεργές εκδηλώσεις