Βασίλης Παπακωνσταντίνου, 50 χρόνια - Θεσσαλονίκη
Δεν υπάρχουν ενεργές εκδηλώσεις