ΠΛΙΑΤΣΙΚΑΣ & ΤΟΥΡΝΑΣ ζωντανά στη Θεσσαλονίκη!
Δεν υπάρχουν ενεργές εκδηλώσεις