Η διδασκαλία του σκακιού στο σχολικό πλαίσιο
Δεν υπάρχουν ενεργές εκδηλώσεις