Μαθαίνω να πλέκω με  βελονάκι 2&3 διαστάσεις
Δεν υπάρχουν ενεργές εκδηλώσεις