Στα Θρανία για τη Βία - Παραβατικότητα των νέων και βίαιες συμπεριφορές 
Δεν υπάρχουν ενεργές εκδηλώσεις