Ο ΠΑΝΑΓΙΟΣ ΤΑΦΟΣ - Το μνημείο και το έργο αποκατάστασης του Ιερού Κουβουκλίου
Δεν υπάρχουν ενεργές εκδηλώσεις