ΙΛΙΑΔΑ του ΟΜΗΡΟΥ της Κάρμεν Ρουγγέρη
Δεν υπάρχουν ενεργές εκδηλώσεις