Μετακίνηση σε Επιδαύρου για  παραστάσεις Αρχαίου και Μικρού Θεάτρου
Δεν υπάρχουν ενεργές εκδηλώσεις