Η λέξη πρόοδος στο στόμα της μητέρας μου ηχούσε πολύ φάλτσα
Δεν υπάρχουν ενεργές εκδηλώσεις