«Κλυταιμνήστρα, Η (ε)κλυτή βασίλισσα»
Δεν υπάρχουν ενεργές εκδηλώσεις