Δάφνη της Rafaella Marcus, Θεσσαλονίκη
Δεν υπάρχουν ενεργές εκδηλώσεις