Μάλο Μόμε ή Μικρό Κορίτσι - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Δεν υπάρχουν ενεργές εκδηλώσεις