Ο πόλεμος δεν έχει πρόσωπο γυναίκας Ιωάννινα
Δεν υπάρχουν ενεργές εκδηλώσεις