Ο Γύρος του Κόσμου σε 80 ημέρες του Ι. Βέρν.
Δεν υπάρχουν ενεργές εκδηλώσεις