Βασίλης Παπακωνσταντίνου, Καλοκαίρι 2021
Δεν υπάρχουν ενεργές εκδηλώσεις