Παιδικά Εργαστήρια Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης
Δεν υπάρχουν ενεργές εκδηλώσεις