«Ένας Εχθρός του Λαού» του Ερρίκου Ίψεν
Δεν υπάρχουν ενεργές εκδηλώσεις